A- A A+

Pilihan Bahasa :

 

 

JPA

JABATAN PENGAJIAN AM

Jabatan Pengajian Am (JPA) yang terdiri daripada Unit Bahasa Inggeris (English Language Unit) (ELU) dan Unit Pendidikan Islam dan Moral (UPIM) diurus tadbir oleh seorang Ketua Jabatan dan dua orang Ketua Unit. Pensyarah-pensyarah JPA berperanan dalam melaksanakan kursus wajib dan kursus elektif untuk lima jabatan utama di POLIMAS. Sehingga kini, seramai 35 orang pensyarah ditempatkan di jabatan ini.

Matlamat utama Unit Pendidikan Islam dan Moral untuk membimbing dan memberikan panduan kepada pelajar dalam mengamalkan nilai-nilai murni dan penghayatan agama dalam kehidupan seterusnya melahirkan tenaga kerja yang berkebolehan, jujur, amanah serta bersahsiah mulia.  Unit Bahasa Inggeris pula memainkan peranan membantu pelajar menguasai Bahasa Inggeris sama ada dalam bentuk penulisan mahupun lisan sebagai persediaan menghadapi alam pekerjaan dan kehidupan di masa hadapan.

PASUKAN PENGURUSAN

  • Ketua Jabatan                             : Mohd Farid Hafidz bin Ahmad
  • Ketua Kursus ELU                      : Mohd Fizar bin Saad
  • Ketua Kursus UPIM                     : Sabariah binti Md. Yussof
  • Bilangan Tenaga Pengajar          : 20 = UPIM , 15 = ELU.  JUMLAH = 35

KURSUS-KURSUS DI BAWAH ELU

DUE10012      : Communicative English 1

DUE30022      : Communicative English 2

DUE50032      : Communicative English 3

MPU22053      : English for Digital Technology

MPU22042      : Bahasa Kebangsaan A

KURSUS-KURSUS DI BAWAH UPIM

MPU 23052     : Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam

MPU 23032     : Pengajian Islam

MPU 23012     : Pengajian Islam

MPU 23042     : Nilai Masyarakat Malaysia

MPU 23142     : Pendidikan Moral

MPU 21032     : Penghayatan Etika dan Peradaban

                             

     

Hubungi Kami

Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam
Shah(POLIMAS),
Bandar Darulaman,
06000 Jitra, Kedah Darulaman.
Tel : 04-9146100 
Fax : 04-9174232 / 04-9146323
Email:  info@polimas.edu.my
            aduan@polimas.edu.my 
           (Unit Perhubungan Awam POLIMAS)
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account