A- A A+

Pilihan Bahasa :

 

 

JKE

PENGENALAN

Jabatan Kejuruteraan Elektrik, POLIMAS merupakan satu jabatan yang penting dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk menghasilkan modal insan negara yang berkualiti dan berdaya saing. Graduan yang dihasilkan oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik, POLIMAS sering mendapat permintaan tinggi dari sektor awam dan sektor swasta negara.

Jabatan ini diterajui oleh seorang Ketua Jabatan  serta dibantu oleh Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektrik, Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi), Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik,  78 orang pensyarah yang dibantu oleh duaorang Pembantu Makmal, seorang pembantu jurutera dan seorang Pembantu Am Rendah.

Program-program yang ditawarkan oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik adalah:

a) Diploma Kejuruteraan Elektrik – DET

b) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) – DEP

c) Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik - DEE

 OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

 1. Juruteknik amalan dalam bidang berkaitan kejuruteraan elektrik
 2. Menyumbang kepada masyarakat dengan etika dan tanggungjawab profesional
 3. Melibatkan diri dalam aktiviti yang berdaya maju yang menggunakan pengetahuan kejuruteraan dan kemahiran teknikal
 4. Melibatkan diri dalam aktiviti untuk meningkatkan pengetahuan untuk kemajuan kerjaya yang berjaya

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)

 1. Pengetahuan: Pengetahuan mengenai matematik yang diterapkan, sains gunaan, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan;
 2. Analisis masalah: Mengenal pasti dan menganalisis masalah kejuruteraan yang telah dikenal pasti yang mencapai kesimpulan yang terbukti menggunakan kaedah analisa khusus yang terkandung dalam bidang aktiviti mereka;
 3. Reka bentuk / pembangunan penyelesaian: Penyelesaian reka bentuk untuk masalah teknikal yang jelas dan membantu dengan reka bentuk sistem, komponen atau proses untuk memenuhi keperluan tertentu dengan pertimbangan yang sesuai seperti kesihatan awam, keselamatan, kebudayaan, masyarakat dan persekitaran;
 4. Siasatan: Menjalankan penyiasatan mengenai masalah yang jelas; mencari dan mencari kod dan katalog yang relevan, menjalankan ujian dan ukuran standard;
 5. Penggunaan Alat Moden: Menggunakan teknik, sumber, dan teknik kejuruteraan moden dan alat IT yang sesuai untuk masalah kejuruteraan yang jelas, dengan kesedaran mengenai batasan;
 6. Jurutera dan Masyarakat: Menunjukkan pengetahuan tentang isu-isu sosial, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan kebudayaan dan tanggungjawab yang berkaitan dengan amalan juruteknik kejuruteraan dan penyelesaian kepada masalah kejuruteraan yang jelas;
 7. Persekitaran dan Kemampanan: Memahami dan menilai kemapanan dan kesan kerja juruteknik kejuruteraan dalam penyelesaian masalah kejuruteraan yang jelas dalam konteks masyarakat dan persekitaran;
 8. Etika: Memahami dan komit terhadap etika dan tanggungjawab profesional dan norma amalan juruteknik;
 9. Individu dan Kerja Berpasukan: Fungsi secara berkesan sebagai individu, dan sebagai ahli dalam pelbagai pasukan teknikal;
 10. Komunikasi: Berkomunikasi secara berkesan dengan aktiviti kejuruteraan dengan komuniti kejuruteraan dan dengan masyarakat secara keseluruhan, dengan dapat memahami karya orang lain, mendokumentasikan kerja mereka sendiri, dan memberi dan menerima arahan yang jelas;
 11. Pengurusan Projek dan Kewangan: Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman prinsip pengurusan kejuruteraan dan menerapkannya kepada kerja sendiri, sebagai ahli atau pemimpin dalam pasukan teknikal dan menguruskan projek dalam persekitaran pelbagai disiplin;
 12. Pembelajaran Sepanjang Hayat: Mengenali keperluan, dan mempunyai keupayaan untuk terlibat dalam mengemaskini secara bebas dalam konteks pengetahuan teknikal khusus;

PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING)
Diploma Kejuruteraan Elektrik merangkumi disiplin kejuruteraan elektrik dengan penekanan dalam bidang penjanaan kuasa dan penghantaran. Program ini direkabentuk dengan ilmu-ilmu elektrik dan elektronik yang merangkumi prinsip-prinsip elektrik dan elektronik, komputer asas dan pengaturcaraan, peranti semikonduktor, pemasangan pendawaian, sistem kuasa dan reka bentuk terbantu komputer yang menyediakan fleksibiliti untuk graduan. Menjelang akhir program, graduan dilengkapi dengan kursus pengkhususan yang merangkumi Sistem Perlindungan Kuasa, AC dan DC Kawalan Motor, Kuasa Elektronik dan Penyelenggaraan Elektrik. Selain dari pengetahuan teknikal dan kemahiran, program ini juga memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu pelajar secara bersepaduNdan holistik melalui kursus-kursus pengajian Islam, kajian moral, ko-kurikulum, kemahiran insaniah dan keusahawanan

Matlamat program

Menghasilkan graduan diploma dalam bidang kejuruteraan elektrik yang berpengetahuan, berkemahiran teknikal, berkemahiran berkomunikasi dan bersikap sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan cabaran kemajuan dan teknologi yang baharu dalam bidang kejuruteraan elektrik.

Prospek Pekerjaan

Program ini memberi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik dengan penambahan pengetahuan dalam bidang teknologi komputer.  Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai: -

 • Juruteknik Elektrik
 • Juruteknik Elektronik
 • Pakar Teknikal
 • Penyelia Kejuruteraan Elektrik
 • Pembantu Jurutera
 • Eksekutif Pemasaran
 • Bekerja sendiri

PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) - (DIPLOMA IN ELECTRONIC ENGINEERING (COMMUNICATION)
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) merangkumi disiplin kejuruteraan elektronik yang luas dengan penkhususan dalam teknologi perhubungan. Program ini direkabentuk dengan asas-asas komputer dan pengaturcaraan, asas sistem komunikasi, peranti semikonduktor, pendawaian elektrik dan rekabentuk terbantu komputer yang menyediakan graduan yang berketrampilan, disamping memberi penekanan terhadap bidang pengkhususan di akhir program. Kursus-kursus pengkhususan yang terlibat dalam program ini adalah telefoni, perhubungan gentian optik, komunikasi data, perhubungan tanpa wayar dan peranti gelombang mikro. Selain dari pengetahuan teknikal dan kemahiran yang diterapkan, program ini juga memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu pelajar secara bersepadu dan holistik melalui kursus-kursus pengajian Islam, kajian moral, ko-kurikulum, kemahiran insaniah dan keusahawanan.

Matlamat program
Menghasilkan graduan diploma dalam bidang Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) di Politeknik, 
Kementerian Pengajian Tinggi berpengetahuan, berkemahiran teknikal, berkemahiran berkomunikasi dan bersikap sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan cabaran kemajuan dan teknologi yang baharu dalam bidang elektronik komunikasi.

Prospek Pekerjaan

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam kejuruteraan komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam pelbagai bidang kerjaya yang melibatkan komunikasi elektronik. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai: -

 • Pembantu Jurutera / Eksekutif Teknikal
 • Eksekutif Pemasaran
 • Penyelia
 • Pembantu Jurutera Frekuensi Radio
 • Pembantu Jurutera Elektronik
 • Pembantu Pereka Teknikal
 • Bekerja sendiri dalam bidang yang berkaitan
 • Usahawan
 • Pembantu Jurutera Rangkaian
 • Pembantu Pentadbir Rangkaian

PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK - (DIPLOMA IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING)

Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik merupakan kursus sepenuh masa selama 3 tahun yang terdiri daripada enam semester. Satu semester adalah dikhaskan untuk graduan menjalani latihan industri. Graduan akan didedahkan dengan asas yang kukuh dalam bidang teknikal dan kemahiran yang berkaitan dengan kejuruteraan elektrik dan elektronik.

Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik direka untuk mencakupi disiplin-disiplin kejuruteraan elektrik dan elektronik. Bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik terdiri daripada prinsip elektrik dan elektronik, asas pemprogramman komputer, Rekabentuk terbantu komputer, sistem komunikasi, pendawaian, sistem kuasa, mesin elektrik dan  aturcara pengawal logik. Pengetahuan dan kemahiran dalam kedua-dua bidang akan menyediakan peluang yang lebih luas kepada graduan untuk mendapat pekerjaan.

Selain daripada pengetahuan dan kemahiran teknikal, program ini juga menekankan pembangunan potensi graduan secara menyeluruh melalui kursus-kursus seperti pengajian islam, nilai masyarakat malaysia, ko-kurikulum dan keusahawanan.

Prospek Pekerjaan

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam kejuruteraan komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam pelbagai bidang kerjaya yang melibatkan komunikasi elektronik.

Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai: -

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan elektrik yang boleh digunapakai secara meluas dalam kerjaya yang berkaitan dengan pembekal janakuasa dan industri pembuatan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi graduan daripada program ini membolehkan mereka untuk menyertai pasaran kerja seperti berikut: -

 • Juruteknik Elektrik/Elektronik
 • Penasihat Perkhidmatan Kejuruteraan Elekrik
 • Pembantu Teknikal
 • Penyelia Kejuruteraan Elektrik/Elektronik
 • Pembantu Jurutera

Akreditasi (Accreditation)

Program yang ditawarkan di JKE telah mendapat status Deem Accreditated yang membawa maksud program-program ini telah diiktiraf oleh pihak JPA. Nombor Rujukan MQR Program

Nombor Rujukan MQR

 Program

11060

Diploma Kejuruteraan Elektronik (komunikasi) - DEP

11054

Diploma Kejuruteraan Elektrik - DET

PA5114

Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik - DEE

 

 

                             

     

Hubungi Kami

Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam
Shah(POLIMAS),
Bandar Darulaman,
06000 Jitra, Kedah Darulaman.
Tel : 04-9146100 
Fax : 04-9174232 / 04-9146323
Email:  info@polimas.edu.my
            aduan@polimas.edu.my 
           (Unit Perhubungan Awam POLIMAS)
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account