EZ Reports

Sistem Penjana Laporan

Laporan Aktiviti HEP | Laporan KPI PPI | Laporan Kolaborasi

Faizatul Hafilah binti Abdul Halim

Nor Syahilia binti Aris

Norapiah binti Abdul Rahman


Jabatan Perdagangan

Politeknik Sultan Abdul Halim Muad'zam Shah