A- A A+

Pilihan Bahasa :

 

 

Unit Jaminan Kualiti

PENGENALAN

Unit Jaminan Kualiti berfungsi sebagai unit yang bertanggungjawap untuk melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti di Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah. Unit Jaminan Kualiti telah menerajui 5 unit dibawahnya iaitu Pengurusan Kualiti (ISO), Akreditasi, PolyRate, PolyPmo dan War Room. Unit ini diwujudkan bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dapat dibentuk dan mencapai objektif berpandukan kepada Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti yang ditetapkan.

FUNGSI

  1. Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau sistem pengurusan kualiti (SPK) selaras dengan keperluan standard, dokumen kualiti serta peraturan yang sedang berkuatkuasa.
  1. Memantau, memberi cadangan, mengenalpasti ruang dan peluang penambahbaikan secara berterusan dalam aspek pelaksanaan SPK.
  1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus, bengkel dan taklimat dalam aspek SPK serta menilai keberkesanannya.
  1. Menjadi rujukan organisasi bagi perlaksanaan SPK dalam memenuhi keperluan srandard dan dokumen kualiti yang berkuatkuasa.
DASAR KUALITI POLIMAS
 
 
Dasar kualiti Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah adalah membangunkan potensi pelajar ke arah kecemerlangan di dalam bidang kejuruteraan, perdagangan dan teknologi maklumat melalui penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan. Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah komited untuk memastikan kehendak pelanggan dipenuhi melalui pencapaian objektif-objektif kualiti yang disemak secara berkala bagi memastikan keberkesanan sistem. Dasar ini disebarkan untuk difahami oleh semua peringkat kakitangan.
 
 

OBJEKTIF KUALITI POLIMAS

  a) Kecemerlangan Akademik

  1. Memastikan kadar kelulusan bagi setiap program tidak kurang daripada 90% bagi setiap semester.
  2. Berusaha memastikan sekurang-kurangnya 25% daripada pelajar yang lulus mencapai PNM 3.00 atau lebih untuk setiap program bagi setiap semester.

  b) Kecemerlangan Staf

  1. Memastikan setiap staf menghadiri kursus/menjalani latihan selama 7 hari setahun.
  2. Memastikan Jadual Perancangan Latihan Staf dilaksanakan sekurang-kurangnya 85% dalam tempoh setahun.

  c) Kecemerlangan Proses

    1. Memastikan semua prosedur dilaksanakan dengan berkesan / mencapai petunjuk prestasi yang ditetapkan.

 

                             

     
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account