Tukar Saiz Tulisan

A- A A+

 

 

Unit Psikologi,Kaunseling dan Kerjaya

PENGENALAN

Unit Kaunseling ditubuhkan di POLIMAS pada bulan Oktober 1990. POLIMAS menyedari
bahawa pelajar-pelajar adalah insan biasa yang sentiasa berhadap dengan pelbagai
masalah seperti masalah akademik, sosial dan seluruh aspek kehidupan. maka
unit ini berperanan untuk membantu pelajar-pelajar agar dapat mengatasi cabaran
hidup di kampus, belajar dengan lebih sempurna serta berjaya di dalam bidang kerjaya yang bakal diceburi.

PERKHIDMATAN

Di antara khidmat kaunseling yang diberikan kepada pelajar adalah :

 • Khidmat Kaunseling Bimbingan
 • Khidmat Kaunseling Perkayaan dalam aspek perkembangan pelajar
 • Khidmat Kaunseling bersifat Pemulihan / Peribadi, pelajaran dan sosial
 • Khidmat Pencegahan 
 • Khidmat Kaunseling Kerjaya iaitu :

a. Membantu para pelajar dan para lulusan POLIMAS mendapatkan pekerjaan
sama di sektor awam atau sektor swasta.
b. Mengendalikan temuduga dalam kampus
c. Memberi maklumat tentang peluang-peluang melanjutkan pelajaran didalam
dan luar negeri .

Unit ini juga telah melatih pelajar-pelajar sebagai pembimbing rakan siswa
untuk memberikan bimbingan dan nasihat kepada rakan-rakan mereka.

Khidmat yang sedia ada juga akan sentiasa dipertingkatkan dengan
harapan satu suasana harmonis akan berkekalan di kalangan warga POLIMAS.

PEGAWAI KAUNSELING 1 : EN MOHD SUHAIMI BIN MD NOR

PEGAWAI KAUNSELING 2 : PN NOR AFIFAH BT AHMAD FISOL

PEGAWAI KAUNSELING 3 : PN TOH SHIANG LIN

Psychology Management Unit

INTRODUCTION

The Counseling Unit was established in POLIMAS in October 1990. POLIMAS is aware that students are ordinary people who are always faced with various problems such as academic, social and other aspects of life. This unit serves to help students to overcome the challenges of Life on campus, study successfully in the field of career chosen.

SERVICES

Among the counseling services provided to students are:

 • Guidance Counseling Service
 • Zakat Counseling Service in terms of student development
 • Counseling Services are Recovery / Personal, educational and social
 • Preventive Services

Career Counseling Services are:

 1. Help students and POLIMAS graduates get jobs in the public sector or the private sector.
 2. Controlling campus interviews.
 3. Provides information on opportunities to further study in and abroad.

This unit has also trained students as co-supervising students to provide guidance and advice to their friends.Existing services will also be enhanced by the hope of a harmonious atmosphere will last forever among POLIMAS staffs and students.

COUNCIL OFFICER 1: MR MOHD SUHAIMI BIN MD NOR

COUNCIL 2 OFFICER: MRS NOR AFIFAH BT AHMAD FISOL

COUNCIL 3 OFFICER: MRS TOH SHIANG LIN

HUBUNGI KAMI 

Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam
Shah(POLIMAS),
Bandar Darulaman,
06000 Jitra, Kedah Darulaman.
Tel : 04-9146100 
Fax : 04-9174232 / 04-9146323
Email: webmaster@polimas.edu.my
            aduan@polimas.edu.my