Tukar Saiz Tulisan

A- A A+

 

 

Unit Psikologi,Kaunseling dan Kerjaya

PENGENALAN

Unit Pengurusan Psikologi ditubuhkan di POLIMAS sejak Oktober 1990. POLIMAS menyedari bahawa pelajar-pelajar adalah insan biasa yang akan berhadapan dengan pelbagai masalah seperti masalah intrapersonal dan interpersonal, akademik, sosial dan sebagainya. Unit ini berperanan membantu pelajar-pelajar agar dapat mengatasi cabaran hidup di kampus, belajar dengan berkesan serta berjaya dalam bidang kerjaya yang bakal diceburi.

PERKHIDMATAN

Jenis Perkhidmatan yang diberikan:-

 • Kaunseling Individu / Kelompok;
 • Bimbingan Individu / Kelompok;
 • Pembangunan Kerjaya;
 • Konsultasi;
 • Intervensi Krisis

PERANAN UNIT PENGURUSAN PSIKOLOGI

 • Melaksanakan Program Pembangunan Modal Insan berdasarkan pendekatan psikologi merangkumi aspek pembangunan, pencegahan, pemulihan dan intervensi;
 • Memberi khidmat nasihat rundingan berkaitan perkhidmatan psikologi;
 • Mentadbir dan menyediakan laporan ujian psikologi;
 • Menjalankan khidmat kaunseling secara individu dan kelompok, kaunseling keluarga, pembangunan kerjaya, khidmat perundingan dan intervensi krisis;
 • Menyediakan laporan berkaitan aktiviti perkhidmatan kaunseling;
 • Membekalkan maklumat tentang peluang-peluang melanjutkan pelajaran.

PEGAWAI PSIKOLOGI (KETUA UNIT):

EN MOHD SUHAIMI BIN MD NOR

PEGAWAI PSIKOLOGI:

PN NOR AFIFAH BT AHMAD FISOL

PEGAWAI PSIKOLOGI:

PN TOH SHIANG LIN

WAKTU OPERASI :

Ahad – Rabu :

8:00 pagi – 1:00 petang

2:00 petang – 5:00 petang

Khamis:

8:00 pagi– 1:00 petang

2:00 petang – 3:30 petang

INTRODUCTION

The Psychology Management Unit was established in POLIMAS since October 1990. POLIMAS is aware that students are ordinary people who will faced with various problems such as interpersonal and intrapersonal, academic, social and so on. This unit serves to help students to overcome the challenges of life in campus, learn great study techniques, get study help and successful in career field.

SERVICES

Among the services that provided:-

 • Individual / Group Counselling;
 • Individual / Group Guidance;
 • Career Path Development;
 • Consultation;
 • Crisis Intervention

ROLES OF PSYCHOLOGY MANAGEMENT UNIT

 • To held and implement the Human Capital Development Programme based on a psychological approach which covers development, prevention, rehabilitation and intervention;
 • To give advice relating to psychological services;
 • To administer the psychological tests or inventory and preparing the reports ;
 • To conduct counselling for individual and groups, family counselling, career development, consultation and crisis intervention;
 • To prepare reports on counselling activities;
 • To provide information on opportunities to further study.

HEAD OF UNIT:

EN MOHD SUHAIMI BIN MD NOR

PSYCHOLOGY OFFICER:

PN NOR AFIFAH BT AHMAD FISOL

PSYCHOLOGY OFFICER:

PN TOH SHIANG LIN

OPERATING HOURS:

Sunday – Wednesday:

8:00 a.m. – 1:00 p.m.

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

Thursday:

8:00 a.m. – 1:00 p.m.

2:00 p.m. – 3:30 p.m.

HUBUNGI KAMI 

Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam
Shah(POLIMAS),
Bandar Darulaman,
06000 Jitra, Kedah Darulaman.
Tel : 04-9146100 
Fax : 04-9174232 / 04-9146323
Email: webmaster@polimas.edu.my
            aduan@polimas.edu.my