Tukar Saiz Tulisan

A- A A+

 

 

Jabatan Hal Ehwal Pelajar

KEBAJIKAN DAN DISIPLIN

1. Pengurusan Biasiswa & Pinjaman Pelajaran

Terdapat beberapa badan tajaan yang boleh dimohon oleh pelajar mengikut
kelayakan dan syarat yang telah ditetapkan. Antara penaja utama di POLIMAS terdiri
daripada PTPTN, Biasiswa JPA dan KOUK FOUNDATION.


1.1 PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL (PTPTN)

Online di laman web PTPTN www.ptptn.gov.my
Pertanyaan : 03-2098 3128

Makluman persediaan awal sebelum membuat permohonan

Dimaklumkan, bermula januari 2012, pelajar yang ingin memohon pembiayaan pendidikan perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional (PTPTN) hendaklah mempunyai akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) dengan simpanan minimum sebanyak rm20.00
Pembukaan Akaun SSPN melalui Maybank adalah digalakkan untuk untuk memudahkan dan mempercepatkan urusan pembukaan akaun.
Pembukaan akaun rasmi bagi Politeknik ialah Akaun BIMB.
Syarat-syarat permohonan boleh dibuat melalui laman web www.ptptn.gov.my.


1.2 SENARAI PENAJA PERINGKAT DIPLOMA

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
www.jpa.gov.my

Kuok Foundation Berhad
www.koukfoundation.com

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
www.ptptn.gov.my

Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
Yayasan Negeri
Syarikat Swasta
MARA
Bantuan Orang Kelainan Upaya (OKU) www.mehe.gov.my
Senarai Lain-Lain Penaja

Lembaga Biasiswa Kedah
Yayasan Kelantan Darulnaim
Kerajaan Negeri Selangor
Yayasan Selangor
Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan
Yayasan Perak
Yayasan Negeri Sembilan
Kerajaan Negeri Pulau Pinang
Yayasan Terengganu
Yayasan Pahang
Yayasan Pelajaran Johor
Yayasan Felcra
Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak Darul Ridzuan
Yayasan Negeri Melaka
Yayasan Negeri Sabah
Yayasan Negeri Sarawak
Baitulmal Negeri
Badan tajaan ini boleh dibuat dengan layari laman web negeri berkenaan,
hebahan melalui akhbar tempatan atau boleh dapatkan boring terus dari wisma negeri.


2. Pengurusan Disiplin Pelajar

Kesemua pelajar POLIMAS adalah tertakluk di bawah Akta Institusi-institusi
Pelajaran (Tatatertib) 1976 (Akta 174) dan peraturan-peraturan lain yang
dikeluarkan oleh pihak POLIMAS dari masa ke semasa. Buku Panduan dan
Peraturan Am Pelajar Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia yang menerangkan
secara terperinci peraturan-peraturan dalaman yang digunapakai di POLIMAS
diedarkan kepada semua pelajar-pelajar baru.
Pelbagai aktiviti telah dan sedang diatur untuk memberi kesedaran kepada
pelajar-pelajar tentang kelebihan menjadi seorang pelajar yang berdisiplin.
Pelajar yang melanggar peraturan yang ditetapkan akan diambil tindakan selaras
dengan Jadual V, Kaedah 48, Akta Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 (Akta 174).


3. Insuran Pelajar

Adalah dimaklumkan semua pelajar Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
dilindungi oleh Insuran Kemalangan Diri Berkelompok oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad.

Premium insuran diuruskan semasa pendaftaran oleh Unit Hal-Hal Pelajar pada kadar
RM 15.00 [Ringgit Malaysia: Lima Belas Sahaja bagi setiap tahun pengajian
saudara & saudari di POLIMAS.

Sekiranya pelajar mengalami kemalangan, sila berhubung dengan Unit Hal-Hal
Pelajar secepat mungkin untuk tujuan tuntutan insuran. Pihak Takaful perlu
dimaklumkan dalam tempoh 21 hari dari tarikh berlakunya kemalangan.

Mulai Sesi Januari 2011 manfaat yang diperolehi hasil caruman insuran ini adalah seperti berikut:
1. Kematian Akibat Kemalangan : RM 18 000.00
2. Keilatan Kekal Akibat Kemalangan : RM 18 000.00
3. Perbelanjaan Perubatan : RM 2 000.00.
4. Elaun Wad RM 50.00 sehari ( maksima 30 hari )

Untuk melicinkan tuntutan, dokumen-dokumen berikut diperlukan:

& Salinan Kad Pengenalan pelajar
& Laporan Polis
& Bil/resit perubatan (Pembelian ubat luar hospital perlu surat arahan doktor)
& Sijil keluar Wad (Discharge Note)
& Sijil Cuti Sakit
& Sijil kematian : bagi kes yang melibatkan kematian
& Permit pengkebumian : bagi kes yang melibatkan kematian
Foto pemohon sebelum & selepas kemalangan : bagi kemalangan yang melibatkan kecacatan kekal (memfokuskan bahagian keilatan kekal berkenaan).

Sekiranya pelajar tergulung di dalam kategori berikut:

Mengulang semester
Menangguh pengajian
Bertukar dari politeknik lain ke POLIMAS
Sila maklumkan kepada Unit Hal-Hal Pelajar secepat mungkin untuk
menambah atau memperbaharui perlindungan insuran pelajar.4. Rawatan kesihatan/sakit demam/kematian dan seumpamanya.

Pelajar-pelajar yang memerlukan rawatan di mana-mana hospital /
pusat kesihatan milik kerajaan boleh mendapatkan Surat Rawatan
Pelajar dari jabatan masing-masing atau dari Unit Hal Ehwal pelajar.
Mengikut surat Jabatan Perkhidmatan Awam dengan nombor Rujukan
JPA(S)133/13(64) bertarikh 27 hb. Januari 1983, pelajar Politeknik
adalah berkelayakan menerima kemudahan rawatan dan kepakaran
serta kemudahan rumah sakit percuma di Wad DUA di hospital-hospital kerajaan.
Kerjasama daripada seluruh warga POLIMAS adalah diharapkan untuk
memaklumkan kepada mana-mana pegawai berikut sekiranya terdapat
sebarang musibah yang menimpa pelajar-pelajar:
Waktu Pejabat hubungi :

- Unit Hal Ehwal Pelajar 04 – 9146131/6140
- Ketua-ketua Jabatan Pengajian pelajar
- Penasihat Akademik pelajar berkenaan

Luar Waktu Pejabat hubungi :
- Pegawai Hal-Hal Pelajar (Kebajikan & Disiplin) - Tel:019-4745025
- Pegawai Kebajikan Pelajar & Tel : 013-6295506
- Pengetua Kamsis / Ketua Warden ( Pelajar yang menginap di KAMSIS POLIMAS)
- Pegawai Keselamatan di Balai Pengawal POLIMAS.


5. Pendaftaran kenderaan Pelajar

Pelajar POLIMAS yang ingin menggunakan kenderaan di dalam kampus perlu
mendaftarkan kenderaan tersebut di Unit Hal Ehwal Pelajar dengan menggunakan
borang yang disediakan. Pelekat khas mengikut Sesi pengajian akan dikeluarkan
kepada kenderaan yang berdaftar.
Untuk pendaftaran kenderaan pelajar, dokumen-dokumen berikut diperlukan:

i. Satu salinan Kad Pengenalan pelajar
ii. Satu salinan lesen memandu yang sah
iii. Satu salinan Cukai Jalan (untuk motosikal) dan keratan cukai jalan yang dikeluarkan
oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (untuk kereta).

Pelekat yang dikeluarkan mestilah ditampal di bahagian atas sebelah kanan motosikal
atau di sebelah kiri bawah cermin hadapan kereta untuk menyenangkan tugas-tugas
pengawasan oleh pihak keselamatan.


6. Tabung Kebajikan Pelajar

Tabung Kebajikan Pelajar diwujudkan untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi
masalah kewangan ketika berada di POLIMAS. Sumber utama tabung ini adalah peruntukan
yang diberikan oleh Jabatan Hal Ehwal Pelajar POLIMAS.
Syarat permohonan:

i. Keutamaan diberi kepada pelajar yang menghadapi kesempitan wang yang tidak dijangka
bagi mengatasi keperluan penting seperti bayaran yuran pengajian atau ditimpa sesuatu musibah.
ii. Taraf pencapaian akademik di tahap yang baik.
iii. Pelajar yang dikenakan tindakan tatatertib atau ada rekod pelanggaran tetatertib tidak layak memohon.
iv. Pelajar dikehendaki mengisi borang permohonan yang boleh diperolehi dari Unit Hal
Ehwal Pelajar. Set borang permohonan adalah mengandungi borang permohonan (2 salinan),
sokongan Ketua Jabatan dan borang persetujuan serta jaminan penjamin.
v. Kadar pinjaman adalah sebanyak RM 200.00. Kadar ini tertakluk kepada persetujuan
ahli mesyuarat Tabung Kebajikan Pelajar dan kedudukan kewangan semasa tabung.


7. Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP)

7.1. Objektif penubuhan JPP adalah:
• Membantu pelajar mendapatkan kemudahan di samping memaksimumkan penggunaan kemudahan sedia ada.
• Berusaha mempelbagaikan aktiviti pelajar.
• Menggalakkan penyertaaan aktif pelajar dalam perlaksanaan setiap aktiviti yang dirancang.
• Menyalurkan segala permasalahan dan cadangan berhubung kebajikan pelajar kepada pihak pengurusan.

7.2. Ahli JPP:
Terbuka kepada semua pelajar yang berdaftar di POLIMAS KECUALI :
1. Pelajar yang belum pernah menduduki peperiksaan pertama di POLIMAS termasuk pelajar semester 5 integrasi.
2. Pelajar yang HPNMnya kurang daripada 2.75.
3. Pelajar kursus sambilan.
4. Pelajar yang pernah mengulang semester.
5. Pelajar yang sedang menunggu keputusan perbicaraan tatatertib.
6. Pelajar yang pernah dikenakan tindakan tatatertib.
7. Pengecualian di atas adalah terbatal dengan kebenaran Ketua Eksekutif / Pengarah
POLIMAS kecuali perkara 1 dan 2.
Disebabkan oleh beberapa kekangan yang tidak dapat dielakkan seperti Bilik JPP
yang di dalam proses kelulusan pengubahsuaian, aktiviti JPP POLIMAS pada masa ini
tidak dapat diaktifkan sepenuhnya. Usaha-usaha sedang dibuat untuk menghidupkan
JPP POLIMAS setanding dengan JPP
yang telah aktif di politeknik-politeknik lain. Sekiranya terdapat sebarang masalah
berkaitan JPP POLIMAS, sila hubungi Penasihat JPP POLIMAS.

8. Pengendalian Minggu Suaikenal Pelajar Baru

Minggu Suaikenal (MSK) dikendalikan oleh Unit Hal Ehwal pelajar melalai satu
Jawatankuasa Induk yang dibentuk dan dipersetujui oleh Pengarah PoliMAS.
Program ini dibantu oleh Fasilitator yang terdiri daripada Ahli Majlis Perwakilan Pelajar.
Objektif utama MSK adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar baru terhadap
sistem pengajian di PoliMAS dan membantu pelajar untuk memulakan kehidupan
sebagai pelajar baru dengan lebih bermotivasi.

Department of Student Affairs

WELFARE AND DISCIPLINE 

1. Management of Educational Scholarships & Loans 

There are several sponsorship can be applied for by students according to 
the qualifications and conditions specified. Among the main sponsor in POLIMAS are
PTPTN, JPA and Kouk FOUNDATION Scholarship. 


1.1 The National Higher Education Fund Corporation (PTPTN) 

Online PTPTN website www.ptptn.gov.my 
Inquiry : 03-2098 3128 

Initial preparations before applying

It is informed that starting January 2012, students who wish to apply for education funding from the national higher education fund (PTPTN) must acquire a National Education Savings Scheme (SSPN) account with minimum savings of rm20.00

The opening of SSPN Accounts through Maybank is encouraged to facilitate and expedite the opening of accounts.

The official account opening for Polytechnic is BIMB Account.

The application requirements can be made through the website www.ptptn.gov.my.

1.2 LIST SPONSOR FOR DIPLOMA LEVEL 

Public Service Department (PSD) 
www.jpa.gov.my 

Kuok Foundation Berhad 
www.koukfoundation.com 

Higher Education Fund Corporation (PTPTN) 
www.ptptn.gov.my 

Department of Native Affairs 
State Foundation 
Private Company 
MARA 
Help People with Disabilities (PWD) www.mehe.gov. 

List of Other Sponsors 
Kedah Scholarship Board
Kelantan Darul naim  state Foundation
Selangor state foundation
Perak state foundation
Negeri Sembilan state foundation
Penang State Government 
Terengganu state Foundation 
Pahang state foundation
Johor Education Foundation 
FELCRA 
Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak 
Melaka State Foundation 
Sabah State Foundation
Sarawak State Foundation
Baitulmal


Application for sponsorship can be made by visiting the states’ website , through the local newspaper or obtain the application form from the states departments.


2. Student Discipline Management

POLIMAS students are subjected under the Institutions of Education (Discipline) Act 1976 (Act 174) and other regulations issued by POLIMAS from time to time. A guide book and the General Rules of the Ministry of Education of Polytechnic Students describing in detail the internal regulations practiced in POLIMAS is distributed to all new students. Various activities have been and are being organized to create awareness among students about the advantages of being a disciplined student. 
Students who violate the regulations will be penalized in accordance with Schedule V, Rule 48, Act Educational Institutions (Discipline) Act 1976 (Act 174). 


3. Students insurance

It is to inform that students of Politeknik Sultan Abdul Halim are covered by Personal Accident Insurance by Syarikat Takaful Malaysia Berhad. 

Insurance premiums are managed during registration by the Students affair unit at 
RM 15.00 [Ringgit Malaysia: Only fifteen years of study for every student.

If a student experiences an accident, please contact the Students affair unit as soon as possible for insurance claim purposes. Takaful are required to be informed within 21 days of the date of the accident.

Starting January 2011 Session the benefits derived from this insurance contribution are as follows:

 1. Accidental Death: RM 18 000.00
 2. Permanent Disability Permanent Disability: RM 18 000.00
 3. Medical Expenses: RM 2 000.00.
 4. Ward allowance RM 50.00 per day (maximum 30 days)

 To facilitate the claim, the following documents are required:

 1. Copy of Student Identity Card
 2. Police Reports
 3. Medical bills / receipts (Purchase of out-of-hospital medicines need doctor's instructions)
 4. Outbound Certificate (Discharge Note)
 5. Sick Holidays Certificate
 6. Death certificate: for cases involving death
 7. Permit burial: for cases involving death

Photo of the applicant before & after the accident: for accident involving permanent disability (focusing on permanent disability part).

If the student is in the following categories:

Repeats the semester

Defers study

Switched from other polytechnics to POLIMAS

Please inform the Student Affairs Unit as soon as possible to increase or renew their insurance coverage.

Health Care / fever / death and others. 

Students who require treatment at any hospital /

A government-owned health center can get a Letter of Treatment for students from their respective departments or from the Student Affairs Unit.

According to the Public Service Department letter with reference number JPA (S) 133/13 (64) dated 27 hb. January 1983, Polytechnic student is qualified to receive treatment and expertise facilities as well as free hospital facilities in second class ward in government hospitals.

Co-operation from all POLIMAS staff is expected to notify any of the following officers if any in case of any emergency:

Office Hours contact:

- Student Affairs Unit 04 - 9146131/6140

- Head of Department of Student Studies

- The student's Academic Advisor

 

Outside Office Hours contact:

- Student Affairs Officer (Welfare & Discipline) - Tel: 019-4745025

- Student Welfare Officer & Tel: 013-6295506

- Kamsis Principal / Head of Warden (Student staying at KAMSIS POLIMAS)

- Security Officer at Polimas Control Center.Students who need treatment in any hospital / health center owned by the government can get the treatment of students from each department or from the Student Affairs Unit. According to the letter with the Public Service Department Reference number JPA (S) 133/13 (64) dated 27 th. January 1983, the Polytechnic student is qualified to receive treatment facilities and the expertise and facilities in hospitals free TWO wards in government hospitals. Cooperation of all citizens POLIMAS is expected to inform any of the following officers in the event of 
any disaster that befell students: 
Office Hours contact: 

- Student Affairs Unit 04 - 9146131/6140 
- Heads of the Department of student 
- student academic advisor respect 

Outside Office contact: 
- Employee Matters Students (Welfare and Discipline) - Tel: 
019-4745025 - Students & Welfare Officer Tel: 013-6295506 
- Kamsis Principal / Chief Warden (Students staying in KAMSIS POLIMAS) 
- Security officials in the Central Guard POLIMAS. 


5. Student Vehicle Registration

POLIMAS students who want to use a vehicle within the campus are required to register the vehicle at the Student Affairs Unit using the form provided. Special sticker according to the Study Session will be issued To registered vehicles.

For student vehicle registration, the following documents are required:

i)A copy of the Student Identity Card

ii)A copy of valid driving license

iii)A copy of Road Tax (for motorcycles) and road tax deductions issued By the Road Transport Department (for cars).

The sticker issued must be pasted on the top right of the motorcycle or at the bottom left of the car windshield for easy Supervision by the security forces.

6.Student Welfare Fund 

The Student Welfare Fund is created to assist students who are facing financial problems while in POLIMAS. The main source of this fund is provision given by POLIMAS Student Affairs Department.

Application requirements:

i)Priority is given to students who face unnecessary money constraints to overcome important needs such as payment of tuition fees or an accident.

ii)The academic achievement is at a good level.

iii)Students who are disciplinary or have disciplinary violation records are not eligible to apply.

iv)Students are required to fill out an application form which can be obtained from the Student Affairs Unit. The application form contains the application form (2 copies), support from the Head of Department and approval form and guarantee of guarantor.The loan rate is RM 200.00. This rate is subject to approval of the Members of the Student Welfare Fund meeting and the current financial position of the fund.

7.Student Representative Committee (JPP)

7.1. The objectives of the establishment of JPP are:

 • Help students get facilities while maximizing the use of existing facilities.
 • Strive to diversify student activities.
 • Promote active participation of students in the implementation of each planned activity.
 • Distribute all the issues and suggestions regarding student welfare to the management.

7.2. JPP Members:

Open to all students registered in POLIMAS EXCEPT:

 1. Students who have not had their first exams at POLIMAS include the semester 5 integration students.
 2. Students with HPNM less than 2.75.
 3. Part time coursework.
 4. Students who have repeated the semester.
 5. Students who are pending a disciplinary hearing.
 6. Students who have been subject to disciplinary action.
 7. The above exception is void with the permission of the Chief Executive / Director

POLIMAS except items 1 and 2.

Due to some inevitable constraints such as the JPP Room which is in the process of approval for modifications, the current POLIMAS SRC activities cannot be fully activated. Efforts are being made to turn the SRC POLIMAS comparable to that has been active in other polytechnics. If there is any problem related to SRC POLIMAS, please contact SRC Advisor POLIMAS.

Control of the New Students Orientation WeekThe new students’ orientation Week (MSK) is conducted by the Student Affairs Unit through The Main Committees established and agreed by the Director of PoliMAS.The program is assisted by the Facilitator which consists of a Student Representative Council. The main objective of MSK is to expose new students to the System of study at PoliMAS and help students to begin life as a new motivated student. 

HUBUNGI KAMI 

Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam
Shah(POLIMAS),
Bandar Darulaman,
06000 Jitra, Kedah Darulaman.
Tel : 04-9146100 
Fax : 04-9174232 / 04-9146323
Email: webmaster@polimas.edu.my
            aduan@polimas.edu.my