A- A A+

Pilihan Bahasa :

 

 

Jabatan Kejuruteraan Elektrik

PENGENALAN

Jabatan Kejuruteraan Elektrik, POLIMAS merupakan satu jabatan yang penting dalam menjalankan tanggungjawabnya untuk menghasilkan modal insan negara yang berkualiti dan berdaya saing. Graduan yang dihasilkan oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik, POLIMAS sering mendapat permintaan tinggi dari sektor awam dan sektor swasta negara.

Jabatan ini diterajui oleh seorang Ketua Jabatan  serta dibantu oleh Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektrik, Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi), Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik,  78 orang pensyarah yang dibantu oleh duaorang Pembantu Makmal, seorang pembantu jurutera dan seorang Pembantu Am Rendah.

Program-program yang ditawarkan oleh Jabatan Kejuruteraan Elektrik adalah:

a) Diploma Kejuruteraan Elektrik – DET

b) Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) – DEP

c) Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik - DEE

 

PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING)
Diploma Kejuruteraan Elektrik merangkumi disiplin kejuruteraan elektrik dengan penekanan dalam bidang penjanaan kuasa dan penghantaran. Program ini direkabentuk dengan ilmu-ilmu elektrik dan elektronik yang merangkumi prinsip-prinsip elektrik dan elektronik, komputer asas dan pengaturcaraan, peranti semikonduktor, pemasangan pendawaian, sistem kuasa dan reka bentuk terbantu komputer yang menyediakan fleksibiliti untuk graduan. Menjelang akhir program, graduan dilengkapi dengan kursus pengkhususan yang merangkumi Sistem Perlindungan Kuasa, AC dan DC Kawalan Motor, Kuasa Elektronik dan Penyelenggaraan Elektrik. Selain dari pengetahuan teknikal dan kemahiran, program ini juga memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu pelajar secara bersepaduNdan holistik melalui kursus-kursus pengajian Islam, kajian moral, ko-kurikulum, kemahiran insaniah dan keusahawanan

 

Matlamat program

Menghasilkan graduan diploma dalam bidang kejuruteraan elektrik yang berpengetahuan, berkemahiran teknikal, berkemahiran berkomunikasi dan bersikap sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan cabaran kemajuan dan teknologi yang baharu dalam bidang kejuruteraan elektrik.

Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcome)

Setelah tamat program ini, graduan seharusnya boleh;

 • Mengaplikasikan pengetahuan teknikal dan pengetahuan sains sosial/kemanusiaan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik dan juga perkembangan personaliti individu
 • menyelesaikan masalah kejuruteraan elektrik dan elektronik yang berkaitan secara sistematik dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis dan juga menggunakan alatan dan teknik yang sesuai
 • menganalisis dan menyiasat permasalahan yang jelas berkaitan dengan bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik
 • mereka penyelesaian kejuruteraan yang jelas untuk sistem kejuruteraan elektrik dan elektronik
 • menunjukkan kemahiran praktikal dalam menggunakan alatan kejuruteraan elektrik dan elektronik moden dan pakej reka bentuk
 • berkomunikasi secara efektif dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat secara keseluruhan
 • menunjukkan kesedaran dan pertimbangan terhadap isu-isu sosial, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan budaya ,dengan mengambil kira keperluan untuk pembangunan yang mampan
 • melibatkan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan kemahiran baru secara kendiri, dan mengenalpasti keperluan pembangunan profesional dan pengurusan maklumat
 • menunjukkan kesedaran terhadap bidang keusahawanan
 • menunjukkan pemahaman terhadap etika, tanggungjawab dan amalan dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik
 • berfungsi dengan berkesan sama ada secara individu atau dalam pasukan dan berkeupayaan menjadi pemimpin


Prospek Pekerjaan

Program ini memberi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik dengan penambahan pengetahuan dalam bidang teknologi komputer.  Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai: -

 • Juruteknik Elektrik
 • Juruteknik Elektronik
 • Pakar Teknikal
 • Penyelia Kejuruteraan Elektrik
 • Pembantu Jurutera
 • Eksekutif Pemasaran
 • Bekerja sendiri

 

PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) - (DIPLOMA IN ELECTRONIC ENGINEERING (COMMUNICATION)
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) merangkumi disiplin kejuruteraan elektronik yang luas dengan penkhususan dalam teknologi perhubungan. Program ini direkabentuk dengan asas-asas komputer dan pengaturcaraan, asas sistem komunikasi, peranti semikonduktor, pendawaian elektrik dan rekabentuk terbantu komputer yang menyediakan graduan yang berketrampilan, disamping memberi penekanan terhadap bidang pengkhususan di akhir program. Kursus-kursus pengkhususan yang terlibat dalam program ini adalah telefoni, perhubungan gentian optik, komunikasi data, perhubungan tanpa wayar dan peranti gelombang mikro. Selain dari pengetahuan teknikal dan kemahiran yang diterapkan, program ini juga memberi penekanan kepada pembangunan potensi individu pelajar secara bersepadu dan holistik melalui kursus-kursus pengajian Islam, kajian moral, ko-kurikulum, kemahiran insaniah dan keusahawanan.

 

Matlamat program
Menghasilkan graduan diploma dalam bidang Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi) di Politeknik, 
Kementerian Pengajian Tinggi berpengetahuan, berkemahiran teknikal, berkemahiran berkomunikasi dan bersikap sentiasa bersedia untuk menyesuaikan diri dengan cabaran kemajuan dan teknologi yang baharu dalam bidang elektronik komunikasi.

 

Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcome)

Setelah tamat program ini, graduan seharusnya boleh;

 • Mengaplikasikan pengetahuan teknikal dan pengetahuan sains sosial/kemanusiaan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik dan juga perkembangan personaliti individu
 • menyelesaikan masalah kejuruteraan elektrik dan elektronik yang berkaitan secara sistematik dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis dan juga menggunakan alatan dan teknik yang sesuai
 • menganalisis dan menyiasat permasalahan yang jelas berkaitan dengan bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik
 • mereka penyelesaian kejuruteraan yang jelas untuk sistem kejuruteraan elektrik dan elektronik
 • menunjukkan kemahiran praktikal dalam menggunakan alatan kejuruteraan elektrik dan elektronik moden dan pakej reka bentuk
 • berkomunikasi secara efektif dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat secara keseluruhan
 • menunjukkan kesedaran dan pertimbangan terhadap isu-isu sosial, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan budaya ,dengan mengambil kira keperluan untuk pembangunan yang mampan
 • melibatkan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan kemahiran baru secara kendiri, dan mengenalpasti keperluan pembangunan profesional dan pengurusan maklumat
 • menunjukkan kesedaran terhadap bidang keusahawanan
 • menunjukkan pemahaman terhadap etika, tanggungjawab dan amalan dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik
 • berfungsi dengan berkesan sama ada secara individu atau dalam pasukan dan berkeupayaan menjadi pemimpin

 

Prospek Pekerjaan


Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam kejuruteraan komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam pelbagai bidang kerjaya yang melibatkan komunikasi elektronik. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai: -

 • Pembantu Jurutera / Eksekutif Teknikal
 • Eksekutif Pemasaran
 • Penyelia
 • Pembantu Jurutera Frekuensi Radio
 • Pembantu Jurutera Elektronik
 • Pembantu Pereka Teknikal
 • Bekerja sendiri dalam bidang yang berkaitan
 • Usahawan
 • Pembantu Jurutera Rangkaian
 • Pembantu Pentadbir Rangkaian

 PROGRAM DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK - (DIPLOMA IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING)

Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik merupakan kursus sepenuh masa selama 3 tahun yang terdiri daripada enam semester. Satu semester adalah dikhaskan untuk graduan menjalani latihan industri. Graduan akan didedahkan dengan asas yang kukuh dalam bidang teknikal dan kemahiran yang berkaitan dengan kejuruteraan elektrik dan elektronik.

Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik direka untuk mencakupi disiplin-disiplin kejuruteraan elektrik dan elektronik. Bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik terdiri daripada prinsip elektrik dan elektronik, asas pemprogramman komputer, Rekabentuk terbantu komputer, sistem komunikasi, pendawaian, sistem kuasa, mesin elektrik dan  aturcara pengawal logik. Pengetahuan dan kemahiran dalam kedua-dua bidang akan menyediakan peluang yang lebih luas kepada graduan untuk mendapat pekerjaan.

Selain daripada pengetahuan dan kemahiran teknikal, program ini juga menekankan pembangunan potensi graduan secara menyeluruh melalui kursus-kursus seperti pengajian islam, nilai masyarakat malaysia, ko-kurikulum dan keusahawanan.

Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcome)

Setelah tamat program ini, graduan seharusnya boleh;

 • Mengaplikasikan pengetahuan teknikal dan pengetahuan sains sosial/kemanusiaan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik dan juga perkembangan personaliti individu
 • menyelesaikan masalah kejuruteraan elektrik dan elektronik yang berkaitan secara sistematik dengan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis dan juga menggunakan alatan dan teknik yang sesuai
 • menganalisis dan menyiasat permasalahan yang jelas berkaitan dengan bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik
 • mereka penyelesaian kejuruteraan yang jelas untuk sistem kejuruteraan elektrik dan elektronik
 • menunjukkan kemahiran praktikal dalam menggunakan alatan kejuruteraan elektrik dan elektronik moden dan pakej reka bentuk
 • berkomunikasi secara efektif dengan komuniti kejuruteraan dan masyarakat secara keseluruhan
 • menunjukkan kesedaran dan pertimbangan terhadap isu-isu sosial, kesihatan, keselamatan, undang-undang dan budaya ,dengan mengambil kira keperluan untuk pembangunan yang mampan
 • melibatkan diri dalam mendapatkan pengetahuan dan kemahiran baru secara kendiri, dan mengenalpasti keperluan pembangunan profesional dan pengurusan maklumat
 • menunjukkan kesedaran terhadap bidang keusahawanan
 • menunjukkan pemahaman terhadap etika, tanggungjawab dan amalan dalam kejuruteraan elektrik dan elektronik
 • berfungsi dengan berkesan sama ada secara individu atau dalam pasukan dan berkeupayaan menjadi pemimpin


Prospek Pekerjaan


Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam kejuruteraan komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam pelbagai bidang kerjaya yang melibatkan komunikasi elektronik.

Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh oleh pelajar dari program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja sebagai: -

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kejuruteraan elektrik yang boleh digunapakai secara meluas dalam kerjaya yang berkaitan dengan pembekal janakuasa dan industri pembuatan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi graduan daripada program ini membolehkan mereka untuk menyertai pasaran kerja seperti berikut: -

 • Juruteknik Elektrik/Elektronik
 • Penasihat Perkhidmatan Kejuruteraan Elekrik
 • Pembantu Teknikal
 • Penyelia Kejuruteraan Elektrik/Elektronik
 • Pembantu Jurutera

Akreditasi (Accreditation)

Program yang ditawarkan di JKE telah mendapat status Deem Accreditated yang membawa maksud program-program ini telah diiktiraf oleh pihak JPA. Nombor Rujukan MQR Program

Nombor Rujukan MQR

 Program

11060

Diploma Kejuruteraan Elektronik (komunikasi) - DEP

11054

Diploma Kejuruteraan Elektrik - DET

PA5114

Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik - DEE

 

 

                             

     
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account