Image

Pengenalan

    Semangat para alumni terus hidup dan kekal bertenaga di POLIMAS sepanjang alumni tetap terhubung antara satu sama lain. Antara satu alumni dengan alumni lain, setiap alumni dengan banyak kenangan dengan universiti mereka. Dihubungkan melalui kenangan, pengalaman dan perhubungan bersama antara alumni dan universiti mereka kekal untuk selamanya.

VISI

    Menjadi institusi kecemerlangan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) yang sejajar dengan keperluan industri.

MISI

    Menyediakan akses kepada program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) berkualiti dan diiktiraf bagi melahirkan modal insan yang holistik,berdaya keusahawanan serta berdaya saing sejajar keperluan industri di peringkat global.